Chi phí tiếp thị, quảng cáo lớn đi kèm với giá dịch vụ rẻ là nguyên nhân chính khiến Grabtaxi lỗ 938,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2014–2016.

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc Grabtaxi lỗ lớn và không phải đóng thuế năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, theo kết quả kinh doanh của Grabtaxi đã được kiểm toán thì trong 3 năm hoạt động tại Việt Nam từ 2014 đến 2016, công ty lỗ trên 938,3 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2014 Grabtaxi lỗ 51,6 tỷ đồng, năm 2015 lỗ hơn 441 tỷ đồng và năm 2016 lỗ 444,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do chi phí tiếp thị, quảng cáo lớn và giá dịch vụ rẻ hơn các hãng taxi truyền thống.

Bên cạnh đó, Bộ tài chính cũng cho biết trên sổ sách kế toán của Công ty TNHH Grabtaxi tại Việt Nam đang tồn tại một khoản vay 50 triệu USD từ Grabtaxi Malaysia. Căn cứ theo quy định về quản lý thuế thì Grabtaxi sẽ thuộc diện có dấu hiệu rủi ro cao và cần đưa vào diện kiểm sát trọng điểm.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và xử lử kịp thời trình trạng trốn thuế, gian lận thương mại nếu có xảy ra, Bộ Tài chính sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền để rà soát nguồn tài trợ vốn từ nước ngoài của Grabtaxi.

Thu Nguyễn