Lời dự ngôn trên những con tem

Văn hóa 14/03/23, 10:00

Một cách giải thích khác bắt đầu được tấn tốc lan truyền: Con thỏ ‘tay phải chấp bút’, chấp là bút của phán quan; ‘tay trái cầm thư’, cầm là sổ sinh tử. Con thỏ đầu có 3 chữ lớn [120], chính là số điện thoại khẩn cấp của xe ...

Tiên tri thần thánh của Hermes: Đại hồng thủy, nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh và thế giới sau thảm họa

Tín ngưỡng Thần Phật 09/08/20, 07:30

“Trái đất không còn ổn định, biển không còn tàu, bầu trời không còn các vì sao nữa, các hành tinh không còn được sắp xếp trên quỹ đạo nữa, trái cây trên mặt đất sẽ mục nát, đất sẽ cằn cỗi, không khí sẽ ngừng lưu chuyển…” Học thuyết Hermes ...

End of content

No more pages to load