Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà?

Góc nhìn 25/01/22, 06:00

Thế gian một vợ, một chồng, Chẳng như vua bếp, hai ông một bà Gia cảnh “tréo ngoe” của nhà Táo từ lâu đã được dân ta đem ra răn dạy nhau, ăn ở vợ chồng phải có trước có sau, thế gian chỉ có tồn tại mối quan hệ một ...

Phật độ ta chăng? Độ nàng chăng?

Tín ngưỡng Thần Phật 23/06/19, 08:00

Xưa có vị Lạt Ma, vì sợ ái tình làm vấy bẩn thiền môn mà thấy lòng hổ thẹn: “Thế gian sao vẹn đôi đường nhỉ, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng?”. Nay lại có hoà thượng, vì quyến luyến giai nhân mà than phiền trách cứ: “Phật đã ...

End of content

No more pages to load