Trong khi chúng ta đang ra sức làm phép cộng, thì những người biết sống cả đời đều đang làm phép trừ

Nhân sinh cảm ngộ 19/09/17, 15:44

Vì luôn cảm thấy trong cuộc sống này những điều đạt được vẫn không nhiều không đủ, cho nên dường như chúng ta đều đang gắng sức tích trữ, ra sức ‘làm phép cộng’. Tuy nhiên, bạn có biết rằng... Rất nhiều người nổi tiếng và thành công, cả đời họ ...

End of content

No more pages to load