Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Văn hóa 16/04/19, 10:00

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của Khổng Tử. Dù người đời sau ...

Đâu mới thực sự là cái dũng của bậc Thánh nhân?

Văn hóa 19/06/18, 10:06

Dũng khí chân chính không phải là dũng mãnh giỏi đấu, mà là đứng về chân lý. Vì để bảo vệ đạo nghĩa, cho dù đối mặt với cường quyền hay bị người đời hiểu lầm cản trở, thì bậc Thánh nhân cũng quyết không thay đổi chí hướng của ...

Tại sao Khổng Tử dùng Lễ, Nhạc trị thiên hạ?

Văn hóa 13/10/17, 15:16

Tục ngữ có câu: “Bán bộ luận ngữ trị thiên hạ”, nghĩa là, nửa bộ Luận Ngữ đủ trị vì thiên hạ. Luận Ngữ đã phản ánh một cách sâu sắc chủ trương và tư tưởng của Khổng Tử về vấn đề dùng Lễ Nhạc trị vì thiên hạ. Dùng Lễ ...

End of content

No more pages to load