Nhân vật phong vân Trung Hoa thiên cổ Minh Thành Tổ (5): Minh Thành Tổ khiêm nhường, tiếp nhận can gián, thiện đãi công thần (Phần hạ)

Câu chuyện lịch sử 21/11/22, 14:00

 (Tiếp nối phần trước) Sau khi nắm quyền trị vì thiên hạ, Thành Tổ tiến hành tuyển chọn một nhóm các đại thần thân tín "tập hợp tại Văn Uyên Các, trao đổi bàn bạc lên kế hoạch thực hiện công tác chính sự cơ mật". Trong cách cư xử ...

End of content

No more pages to load