Phong vân mạn đàm (Kỳ 71): Nghe khuyên bảo Phạm Thư ‘công thành thân thoái’; nhờ thông minh Cam La đạt chức Thượng khanh

Câu chuyện lịch sử 28/04/21, 12:30

Trong "Sử ký", Tư Mã Thiên làm một liệt truyện chung cho cả Phạm Thư và Thái Trạch. Thái Trạch là người nước Yên, khi ông đến nước Nguỵ hỏi thầy tướng số Đường Cử về vận mệnh, Đường Cử cười lớn nói, tuy Thái Trạch có dung mạo xấu ...

Phong vân mạn đàm (Kỳ 69): Tín Lăng Quân trộm binh phù cứu Triệu; Nàng Như Cơ hoàn nguyện giúp ân nhân

Câu chuyện lịch sử 23/04/21, 13:03

Tín Lăng Quân tìm mọi cách thuyết phục Nguỵ vương xuất binh cứu Triệu. Khi đó quân đội nước Nguỵ đóng tại Nghiệp Thành, tiến thêm chút nữa là đến lãnh thổ nước Triệu. Nhưng đáng tiếc Nguỵ vương nhất mực không nghe... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm  Lời ...

Phong vân mạn đàm (Kỳ 64): Tần vương lắng nghe tâm thư khuyên giải, Phạm Thư dâng kế ‘viễn giao cận công’

Câu chuyện lịch sử 29/03/21, 12:30

Lại nói, gần hai năm đã qua, Tần vương đã quên mất Trương Lộc (Phạm Thư). Sau khi đọc bức thư xong, Tần vương quyết định triệu kiến Trương Lộc... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm  Trương Lộc đến một nơi gọi là Ly cung, ông ở đó chờ đợi. ...

Phong vân mạn đàm (Kỳ 62): Miễn Trì hội Triệu-Tần hai nước đấu trí; Hồi hương xong Liêm Pha khinh bạc Tương Như

Câu chuyện lịch sử 19/03/21, 12:30

Ở tập trước, Tần vương thấy Lạn Tương Như không sợ, hơn nữa lời nói còn khảng khái hiên ngang, giống như đang chiếm đạo lý vậy. 'Đem chuông đi đánh xứ người', số phận của Lạn Tương Như sẽ ra sao?... Loạt bài dài kỳ: Phong vân mạn đàm Tần vương ...

End of content

No more pages to load