Có một Tào Tháo rất khác trong lịch sử

Câu chuyện lịch sử 24/03/22, 10:00

Có thể nói, trong lịch sử xưa nay, chưa có một nhân vật lịch sử nào bị một cái tiếng xấu nặng nề và dai dẳng như Tào Tháo. “Anh hùng trọng anh hùng” Dưới ảnh hưởng của tác phẩm nổi tiếng "Tam quốc diễn nghĩa", nhiều người có lẽ sẽ nghĩ ...

Sánh ngang Hàn Tín, đây là 6 nhân vật có tâm ‘Đại Nhẫn’ nổi tiếng trong ‘Tam Quốc diễn nghĩa’

Câu chuyện lịch sử 04/07/21, 11:30

Khổng Tử viết: "Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu" (Tạm dịch: Không nhịn được việc nhỏ nhặt, tất sẽ làm hỏng việc lớn). Đạo gia cũng thường nói, nhẫn nại là bí quyết tránh xa mọi tai họa... Còn Tăng Quốc Phiên (1811 - 1872), một người hội tụ được những ...

End of content

No more pages to load