Theo tin tức từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraina, quân Nga đang lập danh sách học sinh ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của vùng Donetsk và Luhansk, những người mà chúng muốn huy động cho cuộc chiến chống lại Ukraina.

Thông báo viết: “Học sinh sinh năm 2005-2006 tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng phải tham gia” đăng ký quân sự bắt buộc. Việc đăng ký được gọi là đăng ký diễn ra tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của vùng Luhansk và vùng Donetsk “.

Đại diện của lực lượng ngầm tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng báo cáo rằng những người chiếm đóng lập danh sách học sinh để huy động cho chiến tranh ngay sau khi chúng rời trường học. Trước hết, họ quan tâm đến những đứa trẻ sẽ trưởng thành vào năm 2023.

Xin nhắc lại rằng trước đây đã có thông tin cho rằng Nga muốn sử dụng nhân sự trong các chiến dịch tấn công trên nhiều mặt trận vào mùa xuân và mùa hè năm 2023 .