Cái Tôi – vỗ ngực cái Tôi
Cái Tôi cao quá – rửa trôi tình đời
Cái Tôi: Ăn, ngủ, khóc, cười
Cái Tôi làm khổ bao người thân – sơ.

Cái Tôi: Ăn, ngủ, khóc, cười. Cái Tôi làm khổ bao người thân – sơ. (Ảnh: Youtube.com)

Cái Tôi – nếu được xoá mờ
Tin rằng cuộc sống – nên thơ vô cùng
Bầu trời là mái nhà chung
Chúng ta ở tạm nên đừng giữ riêng!

Cái Tôi- nếu được xoá mờ. Tin rằng cuộc sống- nên thơ vô cùng. (Ảnh: Yeutretho.vn)

Ai ơi! Hãy nhớ đừng quên
Sống vì người ắt tâm thêm an lành…

Thanh Bình