Vườn em biết mở cửa ra
Cái lá biết hát, cái hoa biết cười
Trăng thì dắt trẻ đi chơi
Đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu.

Trăng thì dắt trẻ đi chơi / Đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu.
Trăng thì dắt trẻ đi chơi / Đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu.

Giấc mơ biết đợi trong đầu
Có nàng tiên mặc áo màu trắng trong,
Bao nhiêu cái biết lạ lùng
Vườn em mở cửa ra cùng bao la.

Hồng Oanh