Đoàn Thị Lam Luyến
(Tặng bạn gái, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh)

Bạn tôi không “hữu sở cầu”; Mà “nhi tự đắc” từ lâu đến giờ…

Kiếp trước bạn giỏi đường tu
Kiếp này bạn cứ tha hồ thung dung
Sinh ra, đôi má đã hồng
Đôi mắt đã ướt, đôi chân đã giòn

Tuổi đời mười chín tươi non
Cưới chồng nhà giáo (1) để mòn mắt trông
Sá chi vượt núi băng rừng
Vượt ngàn cây số, tìm chồng tứ phương

Sinh con ở giữa chiến trường
Bao nhiêu khốc liệt văn chương tải rồi
Các con ai cũng nên người
Tấm chồng ra tấm, một đời thủy chung

Trời cho tài lộc trùng phùng
Phước lộc (2) để được tri ân suốt đời
Sự nghiệp Trời phú cả đôi
Làm nghề dạy học một đời thanh tao

Thiên lộc (3) đến tự khi nào
Bõ công “khách sạn ngàn sao” trong rừng
“Số giàu mang đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu”

Bạn tôi không “hữu sở cầu”(4)
Mà “nhi tự đắc”(5) từ lâu đến giờ
Bạn tôi vẫn giỏi đường tu
Kiếp sau, lại cứ tha hồ thung dung!

26.06.2021

(1) Nhà giáo đi công tác tại chiến trường B năm 1968
(2) Phước lộc: Phúc và lộc
(3) Thiên lộc: Lộc Trời cho
(4) Hữu sở cầu: Có điều mong cầu
(5) Nhi tự đắc: Mà tự được

* Phật Pháp có giảng: “Vô sở cầu nhi tự đắc”, ý tứ là: Vốn không có điều mong cầu mà lại tự được.

Từ Khóa: