Tâm khởi sinh hình tướng
Tướng – biểu hiện của tâm
Bậc thượng sỹ nhìn tâm
Kẻ phàm phu xem tướng (1)
Lòng từ bi độ lượng
Tâm thái ắt tường hòa
Nông cạn thời ba hoa
Hiểm gian thời tráo trở…
Cuộc đời đầy duyên nợ
Có quả ắt có nhân
Đức – nghiệp luôn xoay vần
Thiện lương là “phong thủy” (2)
Thế gian nhiều mộng mị
Theo đuổi danh lợi tình
Thân nhập cõi vô minh
Lục đạo luân hồi mãi…
Này hơn thua thắng bại
Này ân oán tình thù
Nghiệp tích nghiệp thiên thu
Khổ đau dài bất tận!
Đồng hóa: Chân Thiện Nhẫn
Vạn sự sẽ giải khai
Biết quá khứ, tương lai
Hiểu cội nguồn sinh mệnh
Nghiệp nhiều mang theo bệnh
Và cảm ứng họa tai
Người đức lớn phúc dày
Dở – hay, nhìn tâm tính
Chân tâm thường thanh tịnh
Phàm tâm tựa thủy bình (3)
Dễ xao động nổi nênh
Thị phi liền khuấy đảo
“Cái tôi” là giả tạo
Mang quan niệm hậu thiên
Sống chạy theo bạc tiền
Thác vẫn hoàn tay trắng
Sông sâu thời tĩnh lặng
Bậc trí huệ thâm trầm
Hạ sỹ thời dưỡng thân
Thượng sỹ tu tâm tính (4)
Muốn an nhiên thuần tịnh
Tìm đọc “Chuyển Pháp Luân”
Phật Pháp độ thế nhân
Người hữu duyên sẽ gặp…

[Vô danh cư sỹ].

(1): Về thuật nhìn người, cổ nhân có câu: Kẻ sỹ bậc hạ nhìn hình tướng, kẻ sỹ bậc trung nhìn phong thái, kẻ sỹ bậc thượng nhìn tâm tính.
(2) Cổ nhân giảng: Thiện lương chính là phong thủy tốt nhất của đời người vậy.
(3) “Thủy bình” – Từ ngữ Hán Việt chỉ “bèo nước”.
(4) Luận về phép trường sinh, cổ nhân giảng: “Hạ sỹ dưỡng thân, trung sỹ dưỡng sinh, thượng sỹ dưỡng tâm”. Ý tứ là: Kẻ sỹ bậc hạ dưỡng thân – ăn uống, tẩm bổ; Kẻ sỹ bậc trung dưỡng sinh – điều tức hơi thở, khí huyết; Kẻ sỹ bậc thượng chú trọng tu dưỡng tâm tính, phẩm đức.

Xem thêm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||41f9dac8b__