Thôi Bối Đồ do Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang triều đại nhà Đường soạn ra, là một trong những tác phẩm kinh điển nhất về tiên tri cổ đại, nội dung bắt đầu từ triều đại nhà Đường cho đến hiện tại, tiên đoán vận mệnh quốc gia qua hơn hai nghìn năm. Cho đến nay, độ chính xác của các dự đoán vượt quá 70%. ‘Thôi Bối Đồ’ có tổng cộng 60 tượng, trong đó tiên đoán về 7 người phụ nữ, điều khiến người ta kinh ngạc chính là 5 vị đã ứng nghiệm. 

Võ Tắc Thiên

Bà xuất hiện trong tượng thứ 3 của ‘Thôi Bối Đồ’. Trong tượng 3 có viết: “Nhật(日) nguyệt(月) đương không(空) (minh không(明空) = chiếu(曌)) chiếu lâm hạ thổ”. Câu này muốn nhắc đến người phụ nữ tên là Võ Tắc Thiên, nữ Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Vì muốn giang sơn yên ổn, bà đã sửa lại danh tự của mình mà tự nghĩ ra chữ “Chiếu” (曌). 

Ảnh: Shutterstock

Dương Quý Phi 

Bà là người phụ nữ thứ 2 mà ‘Thôi Bối Đồ’ nhắc đến, xuất hiện trong Tượng 5.

“Dương Hoa phi, Đường Thục khó, Đứt đoạn trúc tiêu nơi thấy nhật (Túc Tông lên ngôi), Càng không một Sử mới bình an (Sử Tư Minh, An Lộc Sơn)”. “Gỗ dễ như gặp quỷ dưới núi, Định nơi chốn ấy chôn kim hoàn”: “Gỗ dễ” (Mộc dịch – “木易”) chính là chữ “Dương” (杨), “quỷ dưới núi” ám chỉ chữ “Ngôi” (嵬) gồm chữ “Quỷ” (鬼) nằm dưới chữ “Sơn” (山), “kim hoàn” ngầm chỉ Dương Ngọc Hoàn hay Dương quý phi, một phi tử cưỡi ngựa cười châm biếm, trên đường chạy loạn An Sử từng trốn ở đất Thục, cuối cùng thắt cổ tự vẫn tại gò Mã Ngôi.

Hoàng hậu Lưu Nga 

Bà chính là người chỉ đạo vụ dùng linh miêu đổi thái tử. Lưu Nga ép chết mẹ đẻ Tống Nhân Tông, buông rèm chấp chính. Trong tượng 18 của ‘Thôi Bối Đồ’ có viết, mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu làm chủ hậu cung), Kim đao phục thỏ (chữ “lưu”(劉) chính thể gồm mão(卯) kim(金) đao(刀)), tam bát chi niên, (24 tuổi) trị an củng cố (Phụ tá Tống Nhân Tông, buông rèm chấp chính), dựa vào ấu chúa mà ngồi lên ngai vàng. 

Khách Thị, nhũ mẫu của Minh Hi Tông

Tên tuổi của bà không quen thuộc như ba người đầu tiên, cho nên nếu chỉ nghe tên thì nhiều người không biết bà là ai. Tuy nhiên nhắc đến tổng thái giám Ngụy Trung Hiền thì hẳn là mọi người sẽ biết. Ngụy Trung Hiền và Khách Thị chính là vợ chồng. Đương thời bà phối hợp với Ngụy Trung Hiền, làm việc xấu, làm loạn hậu cung. Bà được nhắc đến trong tượng 31 ‘Thôi Bối Đồ’. “Đương đồ di nghiệt (ý nói Ngụy Trung Hiền nắm giữ việc triều chính), uế loạn cung khuyết (cung nữ và thái giám làm loạn hậu cung), một nam một nữ (ý nói Ngụy Trung Hiền cùng Khách Thị dâm loạn hậu cung), đoạn tống nhân quốc (chôn vùi đất nước)”.

Ảnh: Shutterstock

Từ Hi thái hậu

Bà xuất hiện trong tượng 36 ‘Thôi Bối Đồ’. “Mẫu tử bất phân tiên hậu, Tây vọng Trường An nhập cận”. Ám chỉ Từ Hi thái hậu, người phụ nữ nắm giữ triều chính vào thời kỳ cuối của triều đại nhà Thanh. Khi liên quân 8 nước tiến đánh Bắc Kinh, Từ Hi đã dẫn mọi người chạy trốn tới Tây An. 

Hai người phụ nữ khác được nhắc đến trong tượng 42 và 51 ‘Thôi Bối Đồ’. Tuy nhiên, lịch sử vẫn chưa xuất hiện hai người phụ nữ ứng với hai tượng này. Cũng có lẽ là thời gian còn chưa tới. 

Theo Vision Times
San San biên dịch