Tại sao Ấn Độ lại trở thành tâm dịch mới của thế giới

Cách nay hai tháng, Ấn Độ tưởng như đã khống chế được đại dịch Covid-19, với số ca nhiễm « chỉ » khoảng 10.000 người/ngày, trên tổng số dân cư 1,3 tỉ. Với hơn 200 nghìn người dương tính với virus, trong liên tục một tuần nay, Ấn Độ đã vượt Brazil về số ca nhiễm, đứng sau Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem vì sao Ấn Độ lại trở thành một tâm dịch mới của thế giới ?