Bắt đầu từ hôm nay

Thơ của Đoàn Thị Lam Luyến gửi Tổng thống Donald Trump và những người yêu nước Mỹ

Bắt đầu từ hôm nay
Dẫu không nhiều nước mắt
Tôi muốn khóc vì ông
Bởi phút giây Từ Hải
Khiến kẻ thù tấn công

Dẫu không đầy sọt chữ
Tôi muốn viết về ông
Chàng Thạch Sanh hào hiệp
Trước một bầy Lý Thông

Ông không thua đâu nhé
Chỉ làm ra thế thôi
Sẽ tiếp thêm củi lửa
Cho nồi cơm đang sôi

Ông không buông đâu nhé
Đợi thời cơ chín muồi
Săn thú là phải thế
Đâu phải là chuyện chơi

Nếu vội vàng manh động
Thế giới sẽ chê cười
Còn làm theo ý Chúa
Là giác ngộ con người

Trao ngôi cho kẻ cắp
Gắp lửa bỏ bàn tay
Nước Mỹ đã hủ bại
Bắt đầu từ hôm nay

Ngày 06/01/2021
Đoàn Thị Lam Luyến