Phân tích và bình luận: ‘Hồ sơ Pandora’ tiết lộ bí mật của Tập đoàn Alibaba

0:00 Mở đầu: hồ sơ Pandora và cái tên Thái Sùng Tín

2:27 Ông Thái Sùng Tín cũng được coi là cánh tay phải của ông Jack Ma - người đồng sáng lập Alibaba

4:29 Jack Ma cũng vận hành khối tài sản thông qua các công ty ngoại biên

5:57 Liệu “Hồ sơ Pandora” có gây sóng gió trước Đại hội đảng 20?