Có một câu nói rất hay: “Cảnh giới, là tư tưởng giác ngộ và sự tu dưỡng tinh thần của một người, cũng là một loại năng lực tự mình tu sửa, thể hiện mức độ tu dưỡng và tố chất của một người”.

Bạn đã đạt được bao nhiêu trong số những cảnh giới sau đây? Xin mời các bạn đến với video từ chúng tôi: Không có đời người như ý, chỉ có cuộc sống nhìn thoáng