Cuộc đời này, còn sống là thắng lợi, kiếm tiền là trò chơi, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích

Xin gửi tới quí vị khán thính giả 10 câu nói giúp chúng ta thấu hiểu thêm đạo lý nhân sinh và có được những sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình.