Đối với người bình thường chúng ta, việc có thể nín thở dưới nước chỉ có đạt tới mức tối đa là khoảng 3 - 4 phút. Một số trường hợp đặc biệt được ghi nhận trong kỷ lục thế giới thì họ có thể nín thở tới 22 phút trong 1 bể kính. Tuy nhiên, có lẽ ít người có thể sánh được với một kình ngư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, một vị tướng với những chiến tích đáng tự hào trong cuộc chiến với đội quân Nguyên Mông hùng mạnh, đó là Yết Kiêu.