Trong chương trình Lắng đọng đêm về hôm nay mời quý vị cùng nghe 2 bài:

- Làm thế nào để hóa giải ân ân oán oán đời này đời trước?

- Triết lý của rùa: Thay vì làm cỏ dại lan man khắp bụi bờ, chi bằng làm một con rùa biết thu mình không hận không tranh