-Mượn thẻ cán bộ công chức; mang theo bao gạo, bánh mì... để được ra đường
-Hai tiểu thương nhiễm COVID tại Hà Nội từng đến nhiều chợ
-Hà Nội tìm người tập thể dục ở hồ Tây liên quan ca F0