Mỹ đang thuyết phục đồng minh vào nỗ lực cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, dường như cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
EU mới đây cũng đã đề ra chương trình Global Gateway, muốn “đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng, kết nối hàng hóa, con người và dịch vụ trên khắp thế giới”. 
Vành đai và Con đường của Trung Quốc có bị bao vây tứ phía