Tết đến, những người lớn lại muốn mua vé trở về tuổi thơ? Tại sao tất cả đều muốn quay về tuổi thơ, về những ngày xưa cũ kỹ? Có phải vì quá khứ ấy từng rất bình yên? Hay vì quá khứ đó không có nỗi sợ?

Con người ta càng lớn lại càng có thêm nhiều nỗi sợ? Vậy rốt cuộc, cả đời người ta sống vì điều gì?

Tại sao người ta lại tìm kiếm cả đời… ngay cả khi đã có?