Tản văn:

"Những con COVID nhỏ mọn không chịu buông tha cho người đẹp trai"