Năm nay, một quan chức đã tố cáo "kênh truyền thông chống Trung Quốc ở nước ngoài" khi liên tục "phỏng vấn phi pháp" ở thành phố Tất Tiết và đưa tin tiêu cực về công cuộc “xóa đói giảm nghèo” ở địa phương. Quan chức này sau đó đã nhận được “Biểu dương tinh thần và Phần thưởng vật chất” từ Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ và Phòng An ninh Quốc gia tỉnh Quý Châu