Khi đối đãi với người thân, chúng ta thường hành động theo thói quen dưỡng thành tự nhiên: chẳng dịu dàng hòa nhã, không kính trên nhường dưới. Cũng bởi vì quan niệm rằng người thân vốn đã quá quen thuộc, nên chúng ta quên mất phải lễ phép lịch sự, để rồi dần dần mất đi sự kiên nhẫn, khoan dung và tôn trọng.