Kể từ khi phe ông Tập Cận Bình phát động cuộc thanh trừng hệ thống chính trị và luật pháp của ĐCSTQ năm 2020, nhiều quan chức cấp cao lần lượt bị cách chức

Gần đây, sau khi xử lý ông Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an và ông Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giới quan sát cho rằng từ khóa của chính quyền Bắc Kinh trong việc thanh trừng hệ thống chính trị và pháp luật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Có thể trong năm tới, nhiều quan chức cấp cao hơn sẽ “ngã ngựa”.