Sau gần một tháng mua hệ thống xét nghiệm với giá 7,2 tỷ đồng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam đề xuất "trả lại" cho doanh nghiệp.