0:00 Mở đầu

0:33 Lịch sử phát triển tàu ngầm của Trung Quốc

3:10 Tàu ngầm thông thường của Đức được ưa chuộng nhất

6:31 Tàu ngầm pin lithium của Nhật Bản

7:31 Cuộc chạy đua vũ trang tàu ngầm ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

"... Hiện nay, ở khu vực Ấn độ-Thái bình dương, Hoa Kỳ có lực lượng tàu ngầm mạnh nhất, bao gồm 19 tàu ngầm lớp Virginia, 31 tàu ngầm lớp Los Angeles, 3 tàu ngầm lớp Sói Biển và 4 tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Ohio được cải tiến; 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio mang theo 1.090 đầu đạn hạt nhân, chiếm 70,32% tổng số đầu đạn hạt nhân của hoa kỳ.

Số lượng tàu ngầm tấn công của Trung Quốc, bao gồm 9 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân type 093, khoảng 55 tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường và 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo type 094.

Các quốc gia Ấn Độ và Thái bình dương đang phát triển lực lượng tàu ngầm, có thể dự đoán rằng, nếu trong tương lai có một cuộc hải chiến ở khu vực Ấn độ-Thái bình dương, thì tàu ngầm sẽ đóng một vai trò rất quan trọng."