Tin chuyên đề: Tại sao một đảng nhỏ của Đức làm cho Bắc Kinh lo lắng   

Theo quan điểm của Bắc Kinh, một khi lãnh đạo đảng Xanh (đảng có số phiếu đứng thứ 3) trở thành bộ trưởng ngoại giao Đức, chính sách của nước Đức sẽ trở nên khó lường. Chủ tịch đảng xanh Baerbock đã viết trên báo cáo Frankfurt vào tháng 8 để chỉ trích 'các hành xử không phù hợp' của Bắc Kinh và kêu gọi thực hiện một 'chính sách khác với Trung Quốc'. Bà viết: Đức không thể tiếp tục nhượng bộ một chế độ độc tài