Mao Trạch Đông từng nói một câu mang đại ý là: Phụ nữ gánh một nửa bầu trời. Ông ta cho rằng đây mới là bình đẳng, phụ nữ cũng giống như đàn ông.

Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, phụ nữ có con, còn chăm sóc gia đình, họ nếu dùng '2 tay' gánh một nửa bầu trời cùng với đàn ông, vậy thì con cái để đó cho ai chăm? Nếu là như vậy thì đây có phải là 'bình đẳng' hay là bất công đối với họ? Nếu như không như thế, thì 'bình đẳng' thật sự là gì?

Chúng ta cùng xem Câu chuyện về cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe