Tin BĐ - ĐL 25/3: 

 -----------

- Tàu hộ tống Pháp sắp thăm cảng Hải Phòng, tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

- Việt Nam chưa sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Mỹ

- Bắc Kinh tăng ngân sách quân sự, Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn đến xung đột?