- Tập trận RIMPAC diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ- Trung gia tăng

- Mỹ và Đài Loan tổ chức vòng đàm phán thương mại đầu tiên nhằm chống lại Trung Quốc

- Trung Quốc bị cáo buộc tung thông tin sai lệch rằng Mỹ sẽ từ bỏ Đài Loan