Tin chọn lọc sáng 24/1: 

---------

- Estonia sẽ giao toàn bộ lựu pháo 155 mm trong gói viện trợ cho Ukraina

- Nhật gửi thêm 237 máy phát điện tới Ukraina

- Hội đồng EU thông qua lệnh trừng phạt mới đối với Iran

- Lỗi lưới điện quốc gia, Pakistan mất điện toàn quốc

- Đỉnh dịch thứ hai ở Trung Quốc được dự đoán vào tháng 5 hoặc tháng 6