Tin COVID-19 trưa 7/5: 52 ca bệnh lây từ bệnh viện: 'Báo động đỏ', con số còn tăng!

- 52 ca bệnh lây từ bệnh viện: 'Báo động đỏ', con số còn tăng!

- Hà Nội có hơn 2.600 người đến và rời Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

- Cắm trại 100% quân số tại Bệnh viện Quân y 7A

- 24 giờ qua chính thức có thêm 61 ca nhiễm

- Ấn Độ: dịch bệnh đang lan từ thành phố vào vùng nông thôn