Nhân sinh tại thế, có thể thừa nhận sự thiếu hiểu biết của bản thân, đó không phải là việc dễ dàng. Từ xưa đến nay, nhiều bậc Thánh nhân hiền triết đã để lại không ít những lời nhắn nhủ cho hậu thế rằng: trí tuệ con người quá ư là bé nhỏ…

Socrates đã từng nói: “Biết được bản thân ngu muội chính là trí tuệ lớn nhất”.