Tổng hợp sáng 23/1:

- Ukraina đang thành lập các đơn vị mới để khai triển vũ khí nhận được từ NATO
- Thủ tướng Ba Lan: Cảnh báo Đức sẽ đi vào lịch sử như một sự sai lầm nếu không ủng hộ xe tăng cho Ukraina
- Truyền hình trung ương Trung Quốc nói tuyết ở Trung Quốc là tích cực và tuyết ở Hoa Kỳ là tiêu cực
- Chuyên gia: Tính toán cho thấy các lò hỏa táng Trung Quốc đã thiêu 20 triệu người chết từ tháng 12 tới nay