Cứ xuôi theo dòng lịch sử Việt, có biết bao điều để nói về những người anh hùng. Quang Trung – Nguyễn Huệ là một trong những người như thế. Đó là người thay đổi cả vận mệnh một quốc gia một thời, đánh một dấu ấn vàng son cho dân tộc Việt. Nói đến ông, người ta vẫn còn xót xa tiếc nuối một câu “giá như” ông không ra đi ở cái tuổi chưa tứ tuần thì một thời đại huy hoàng hơn nữa sẽ mở ra cho cả một dân tộc. Hãy cùng xem điều gì làm nên sự nuối tiếc ấy?