Có 4 lý do có liên quan đến các ‘đám mây đen’ đảo chính đối với ông Tập Cận Bình, liên quan đến rất nhiều nhân vật. Xét về các phe phái cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc thì hiện đang có hai phe đấu đá kịch liệt: Một phe do ông Tập Cận Bình đứng đầu, một phe do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đứng đầu.

Nếu ông Tập không thể giải quyết các vấn đề cơ bản đối với Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng và hiểu được nguyên nhân vì sao hơn 100 năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể thiết lập nên một cơ chế chuyển giao quyền lực tối cao hợp lý và hợp pháp, thì đám mây đen của cuộc đảo chính sẽ luôn đồng hành cùng ông Tập Cận Bình.