Con cái của bạn cũng không phải là tài sản sở hữu cá nhân của bạn, họ cũng là những chúng sinh, chỉ có điều, kiếp trước họ còn thiếu nợ bạn, đến để trả lại hoá đơn nợ này. Cũng có thể kiếp trước bạn nợ chúng, kiếp này đến để trả nợ. Vẫn là do nhân duyên dẫn dắt.
Bạn cần phải dùng tình yêu càng lớn hơn để đối xử với mọi người, âm thầm nỗ lực cống hiến. Sau khi về nhà, chúng ta cần làm tốt mọi việc trong và ngoài nhà, không một lời kêu ca. Bởi vì khi chúng ta phàn nàn hay oán trách người khác, cũng chính là làm hại bản thân.